เค แม็กซ์ กรุ๊ป ตัด เจาะ คอนกรีต นนทบุรี

0-2591-3255, 08-1620-5960

แคตตาล็อกออนไลน์

  • เค แม็กซ์ กรุ๊ป ตัด เจาะ คอนกรีต นนทบุรี - ตัดพื้นคอนกรีต

    ตัดพื้นคอนกรีต

  • ตัดพื้นคอนกรีต

    ตัดพื้นคอนกรีต เค แม็กซ์ กรุ๊ป นนทบุรี บริษัท เค แม็กซ์ กรุ๊ป จำกัด เลขทะเบียนนิติบุคคล 01255580004516 ให้บริการตัด เจาะ รื้อ พื้นผนังคอนกรีต เสาและคาน รับตัดผนังคอนกรีต (Cutting) เจาะรู (Coring) รู ปล่อง รูท่อ พื้น ผนังคอนกรีต เจาะรูฝังแองเคอร์โบลท์ (Drilling) บริการด้านตัด เจาะ รื้อทำลายคอนกรีต (Demolition) มีเครื่องสแกนผนังและพื้นคอนกรีต เพื่...

    หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาคอนกรีต, บริการรื้อถอนก่อสร้าง, ผู้รับเหมาก่อสร้าง