เค แม็กซ์ กรุ๊ป ตัด เจาะ คอนกรีต นนทบุรี

0-2591-3255, 08-1620-5960

แคตตาล็อกออนไลน์

  • เค แม็กซ์ กรุ๊ป ตัด เจาะ คอนกรีต นนทบุรี - งานสแกนคอนกรีต

    งานสแกนคอนกรีต

  • งานสแกนคอนกรีต

    งานสแกนผนังคอนกรีต สแกนพื้นคอนกรีต (Scanning concrete wall & floor) เค แม็กซ์ กรุ๊ป นนทบุรี รับงานสแกนผนังคอนกรีต สแกนพื้นคอนกรีต (Scanning concrete wall & floor) รับสแกนหาแนวเหล็ก (Ferro Scan) โครงสร้าง แนวท่อประปา แนวท่อไฟฟ้า แนวลวดสลิง Post tension สามารถสแกนคอนกรีตได้ที่ความลึก 35 ซม. เพื่อกำหนดจุดที่จะทำการเจาะและตัด เพื่อความปลอดภัยของโครง...

    หมวดหมู่ : ผู้รับเหมาคอนกรีต, บริการรื้อถอนก่อสร้าง, ผู้รับเหมาก่อสร้าง